Návod na pripojenie do siete cez Android
Howto connect to the network with Android

Pri problémoch s pripojením napíšte na admin@zssdk.edu.sk

Please report problems to admin@zssdk.edu.sk