Návod na pripojenie do siete s Windows 7
Howto connect to the network with Windows 7

Krok 1: Naša Wifi sieť sa volá "sosdk" alebo "zssdk".
Step 1: Our Wifi network is called "sosdk" or "zssdk".

Krok 2: Vyplň prihlasovacie meno a heslo.
Step 2: Fill in your login and password.

Krok 3: Server Radius musí byť orava.zssdk.edu.sk a Koreňová certifikačná autorita rovná ZSSDK Wire--less CA.
Step 3: Server Radius has to equal orava.zssdk.edu.sk and Root certificate authority equals ZSSDK Wire--less CA.

Krok 4: Teš sa z internetu odpovedajúcim spôsobom.
Step 4: ENJOY!!!!!.

Pri problémoch s pripojením napíšte na admin@zssdk.edu.sk

Please report problems to admin@zssdk.edu.sk