Návod na pripojenie do siete s Windows XP
Howto connect to the network with Windows XP

Ak môžete, používajte niečo novšie ako Windows XP. Dialógové okná a hlášky sa môžu trochu líšiť.
TL;DR Ako autentifikačnú metódu použijeme PEAP bez validácie serverového certifikátu.

Use something newer than Windows XP if you can. Dialogue windows and notifications may be a bit different to screenshots below.
TL;DR PEAP autentication method without server certificate validation.

Krok 1: Naša Wifi sieť sa volá "sosdk" alebo "zssdk".
Step 1: Our Wifi network is called "sosdk" or "zssdk".

Krok 2: Windows XP často nevie automaticky uhádnuť ako sa pripojiť, v tomto prípade chce použiť certifikát. To treba ručne zmeniť.
Step 2: Windows XP often cannot automatically guess how to properly connect, in this particular case it wants to use a certificate. This have to be manually changed.

Krok 3: Kliknúť pravým tlačítkom na ikonku wifi a kliknúť na Otvoriť sieťové pripojenia.
Step 3: Right click on wifi icon and select Open Network Connections.

Krok 4: Pravým tlačítkom na bezdrôtový adaptér (nie Bluetooth, ale Wifi) a daj Vlastnosti.
Step 4: Right click on wireless adapter (not Bluetooth) and select Properties.

Krok 5: Musí byť vybratý PEAP, odškrtnutý Overiť certifikát servera a odškrtnuté Automaticky použiť moje prihlasovacie meno a heslo systému Windows..
Step 5: PEAP method have to be selected, Verify server certificate unchecked and also unchecked Automatically use my Windows credentials.

Krok 6: Vypni a zapni Wifi adaptér alebo prinajhoršom reštartuj Windows, inak zvykne používať staré nastavenia.
Step 6: Turn off and turn on Wifi adapter or reboot Windows in the worst case, otherwise it will use old settings.

Krok 7: Klikni na bublinu.
Step 7: Click on the bubble.

Krok 8: Vyplň prihlasovacie meno a heslo.
Step 8: Fill in your login and password.

Krok 9: Vo firewalle zvoľ niečo ako verejná sieť alebo prísna ochrana.
Step 9: Choose something like Public network or Strict security in the firewall popup.

Krok 10: Teš sa z internetu odpovedajúcim spôsobom.
Step 10: ENJOY!!!!!.

Pri problémoch s pripojením napíšte na admin@zssdk.edu.sk

Please report problems to admin@zssdk.edu.sk